สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ

…แนะแนวการศึกษาต่อ...ประกวดโครงงาน...

12 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอเสนาจัดครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 2/2559 ที่ กศน.อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแนะแนวการศึกษาต่อ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้แต่ละ กศน.ตำบลนำโครงงานมาประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ผลการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศได้แก่ "ดอกกุหลาบจากลิบบิ้น" จาก กศน.ตำบลชายนา รองชนะเลิศ "มารู้จักวัตถุมงคลหลวงพ่อปาน" จาก กศน.ตำบลบ้านโพธิ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศได้แก่ "ศิลปประดิษฐ์จากซองกาแฟ" จาก กศน.ตำบลมารวิชัย รองชนะเลิศ "ลำโพงไม้ไผ่" จาก กศน.ตำบลบ้านกระทุ่ม และ "ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสนามแม่เหล็ก" จาก กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด เก็บภาพในงานมาฝากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)