​170325-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Collaborate & corroborate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.23

Ref.#596361


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “collaborate”

(สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง) ว่า “kuh-LAB-uh-reyt”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “corroborate”

เป็น กริยา สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง) ว่า “kuh-ROB-uh-reyt”

เป็น คุณศัพท์ สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง) ว่า “kuh-ROB-er-it”


Common Errors in English Usage

ให้ความหมาย “collaborate” และ “corroborate”

ว่าคำแรก คือ “ผู้คนที่ทำงานร่วมกัน ในโครงการหนึ่ง.”

และคำหลัง คือ “ผู้คนผู้สนับสนุนคำให้การ ด้วยการเป็นพยาน”

ให้หลักฐานใหม่เพื่อยืนยันให้หนักแน่นยิ่งขึ้น


Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบายการใช้ “collaborate” และ “co-operate”

เมื่อผู้คน “collaborate” ในโครงการหนึ่ง หมายถึง

“พวกเขาทำงานร่วมกัน เพื่อทำบางสิ่งให้เกิดผล” เช่น

นักเขียนสองคน อาจ ‘collaborate’ เพื่อผลิตงานเขียนชิ้นหนึ่ง” เช่น

‘Anthony and I are collaborating on a paper for the conference.’

‘The film was directed by Carl Jones, who collaborated with Rudy de Luca in writing it.’

เมื่อผู้คน “co-operate” หมายถึง “พวกเขา ช่วยเหลือกันและกัน” เช่น

‘……an example of the way in which human being can co-operate for the common good.’

ถ้าคุณ “co-operate” กับบางคน ผู้ที่ขอร้องให้คุณช่วย หมายถึง “คุณช่วยพวกเขา” เช่น

‘The editors agreed to co-operate.’

‘I couldn’t get the RAF to co-operate.’

บางครั้งใช้ การสะกดแบบ “cooperate” ที่เลือกจะใช้ใน US English. เช่น

‘They are willing to cooperate in the training of medical personnel.’


Merriam-Webster Dictionary

อธิบาย การใช้ คำเสริมหน้า “com” ที่ใน Latin

หมายถึง “with” “together” หรือ “jointly”

เป็นคำ ที่ปรับเปลี่ยน ตัวเองได้บ้าง (a bit of a chameleon)

คือ มีลักษณะวิสัย ที่ค่อนข้างเจ้าเล่ห์ (tricky habit) ในการ เปลี่ยนรูปตัวเอง

โดยขึ้นอยู่กับว่า “ตัวมันอยู่ติดกับอะไร”

ถ้าหากคำที่ มันนำหน้า เริ่มต้นด้วย “l” (L) รูปของ “com” จะเปลี่ยนเป็น “col”

ในกรณีของ “collaborate” ที่ใช้ “com” ร่วมกับ “laborare” (= to labor)

เป็น Late Latin รูป “collaborare” (= to labor together)

คำอื่นๆที่ เป็นตัวอย่างได้ ของการเปลี่ยนรูป เช่นนี้ รวมถึง

“colleague” “collect” และ “collide” ที่คำเสริม “col” มาจาก “com”

คำที่สืบต่อ ในภาษาอังกฤษ ของ “laborare” รวมถึง

“elaborate” “_laboratory” และ “labor” เอง

ตัวอย่างประโยค ที่ใช้ “collaborate” และ “corroborate”

‘We have collaborated on many projects over the years.’

‘She agreed to collaborate with him in writing her biography.’

‘He was accused of collaborating with the enemy.’

‘He collaborated with the Nazis when they occupied Paris.’

‘Several witnesses corroborated McDougal’s story.’

‘His story corroborated my doubts.’

‘The witness had corroborated the boy’s account of the attack.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.59.182
เขียนเมื่อ 

Thank you

I think the following needs editing to make clearer the case of prefix 'com' change to 'col' when it prefixes words starting with "L" (or "l" in lower case - not "I" or "i"). ;-)

ถ้าหากคำที่ มันนำหน้า เริ่มต้นด้วย “I” รูปของ “com” จะเปลี่ยนเป็น “col”

ในกรณีของ “collaborate” ที่ใช้ “com ร่วมกับ laborare” (= to labor)

เป็น Late Latin รูป “collaborare” (= to labor together)