น้อมส่งดวงวิญญาณคุณนงนาท สนธิสุวรรณ

นง นาทลาโลกกลับสรวงสวรรค์
นาท เหลือไว้เพียงความดีคู่โลก
สนธิ สุวรรณตระกูลก่อเกื้อ
สุวรรณ ทองแท้ของแผ่นดินสยาม
ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ บันทึกไว้ในแผ่นดิน เพื่อน้อมส่งดวงวิญญาณคุณนงนาท สนธิสุวรรณ กลับสู่สรวงสวรรค์ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

น้อมรำลึกถึงความดีงามของพี่ใหญ่ ร่วมไว้อาลัยด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอร่วมไว้อาลัยพี่ใหญ่ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอร่วมไว้อาลัยท่านครับ

เขียนเมื่อ 

ขอร่วมไว้อาลัยค่