งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7


งานวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานของนักเรียนและครูตลอดปีการศึกษา 2559 ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงาน ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชมผลงานของบุตรหลานของตน เพื่อร่วมกันการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับครูและนักเรียน

งานวิชาการนี้มีกิจกรรมแบ่งเป็นตามกลุ่มสาระ จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่

  • สาระวิทยาศาสตร์
  • สาระภาษาไทย
  • สาระคณิตศาสตร์
  • สาระภาษาอังกฤษ
  • สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • สาระศิลปะ ดนตรีและสังคมศึกษา
  • กิจกรรมTo be Number 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ 7ความเห็น (0)