กลุ่ม/องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุหนองโพ

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Usernamejanchompoo96
สมาชิกเลขที่216043
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

1.นางสาว จันฑิมา จันทร์ดี 574305205

2.นางสาว จิตรดา แร่เพชร 574305209

3.นาย ศุภรุจ อมรจรรยารัตน์ 574305227

4.นางสาว มุทิตา สุธรรมกิตติวุฒิ 574305245

5.นางสาว ปริยฉัตร กาญจนบุตร 574305249

6.นางสาว ไอลดา อู๋ฮะ 574305251

7.นางสาว สุรีรัตน์ พ่วงมัจฉา 574305254

หมู่เรียน 57/42