กลุ่ม/องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุหนองโพ

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: janchompoo96
  • ปริญญาตรี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • สมาชิกเลขที่ 216043
  • เขียนเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

1.นางสาว จันฑิมา จันทร์ดี 574305205

2.นางสาว จิตรดา แร่เพชร 574305209

3.นาย ศุภรุจ อมรจรรยารัตน์ 574305227

4.นางสาว มุทิตา สุธรรมกิตติวุฒิ 574305245

5.นางสาว ปริยฉัตร กาญจนบุตร 574305249

6.นางสาว ไอลดา อู๋ฮะ 574305251

7.นางสาว สุรีรัตน์ พ่วงมัจฉา 574305254

หมู่เรียน 57/42