การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy

double_K
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ที่มา : http://www.gadgetsnow.com/photo/55943220.cms

ตอนนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล หรือที่เรียกกันว่า สังคมดิจิตอล ก็คือ การใช้ชีวิตบนโลกอินเตอร์เน็ต ทั้งการเรียนรู้ การทำธุรกิจ ธุรกรรมทางด้านการเงิน การหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ดูหนัง-ฟังเพลง ฯลฯ ทุกอย่างสามารถทำได้บนโลกอินเตอร์เน็ต ช่วยให้เรามีสะดวกขึ้นในหลายๆ ด้าน เช่น เวลาเราอยากรู้อะไรก็สามารถค้นหาในอินเตอร์เน็ตได้เลย


การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy ของตนเอง

1. เปิดใจยอมรับสังคมดิจิตอล

2. ศึกษาหาข้อมูลว่าสังคมดิจิตอลคืออะไร มีความจำเป็นยังไง แล้วเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง มีผลกระทบมีมากน้อยแค่ไหน

3. รู้จักที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ก้าวทันสังคมดิจิตอล

4. พยายามพัฒนาตนเองและหาประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากที่สุด เช่น ขายของออนไลน์

5. มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับชีวิตประจำวันมากขึ้น


ที่มา : https://youtu.be/Mq3X7-wawagb

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาทางการเงินความเห็น (0)