JJ17V3_2 ตำนานชีวิต เริ่มที่คิด ทำ แล้ว เขียน เพียร เรียนรู้

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำแผนปฎิบัติการประจำปี หากเรามีดี ก็ทำ CQI หรือ Continuous Quality Improvement Plan หาก วิเคราะห์ แล้ว ชีวิตยังงงงง สับสน ก็ใช้ เครื่องมือ PDCA Plan Do Check Action หลายๆ รอบ

ตำนานชีวิต

เรื่องเล่าวันหยุด

หายไปหลายวัน ทำหน้าที่ กรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) จัดประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18


พิธีเปิด เป็นไปอย่างสมเกียรติ ที่ชาว สาธารณสุข ได้รับ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


ชุดขาว คือ ลูกศิษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์ อิทธิพล สูงแข็ง ปัจจุบัน เป็นนายแพทย์สาธาณสุขนิเทศ เขตบริการสุขภาพที่ 7 ก้าวหน้าในชีวิตราชการ บนเส้นทาง ตำนานชีวิต ที่ คณาจารย์ ผ่านพ้นไปตามจังหวะเวลากิจกรรม มากมายและหลากหลาย


ทีมงาน ชมรมไวโอลิน จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาแสดง พลังจากภายในร่วมกัน


ภาพ Unseen ทีม คณะกรรมการบริหาร รวมตัว เตรียมรับเสด็จ

ภาพ Unseen ทีทชาว Gotoknow เตรียมการ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์

จากซ้าย ชุดขาว ดร.กำลังสอง สาวพลัง R2R ถัดมา อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด อดีต ผอ.สคส สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม ท่าน อาจารย์ ดร.จัน คู่ ชัย ผู้ดูแล Gotokonw Give and Grow คู่เมืองไทย

หลังเวที แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จาก PKM หรือ Personal Knowledge Management สู่ Big Data ที่ เมืองไทย 4.0 กำลัง ต้องการ อาจารย์ พี่พี่น้องน้อง สหาย ชาว G2K มาร่วมบันทึก ภาพ ตำนานแห่งชีวิต ร่วมกัน

พอ.ทพ.มารวย เริ่มกระตุ้น ให้พวกเราว่า KM ขออย่าเหมือนเดิม คือ

QCC เกิดที่ USA เจริญ Japan และ เกือบ หรือ ล่มสลาย ในประเทศขวาย เพราะ คนที่เมืองนั้น ไม่นิยมในการเก็บ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำข้อมูล ซึ่งปัจจุบัน กลายเป็น Big Data ไปแล้ว

Image result for QCC

จาก Guru ถอดบทเรียน มาสู่ Kuรู้ ปรับเปลี่ยน วัฒนธรรม การเรียนรู้

Image result for กูรู

จาก

รู้คนเดียว เก่งคนเดียว

มาเป็น

การเรียนรู้ร่วมกัน

Image result for team learning

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา

แผนพัฒนา " การจัดการความรู้"

Image result for KM planImage result for swot

ต้องเริ่มที่

1.Where are we now ? SWOT ตัวตนเจ้าของ ความที่จำเป็นของเจ้าของต่องานที่ ตนเองรับผิดชอบ

Image result for reflection thinking

2.Where we want to go ? มองไปข้างหน้า คิดไปข้างหน้า

Image result for reflection thinking

3.Action Plan.ทำแผนปฎิบัติการประจำปี หากเรามีดี ก็ทำ CQI หรือ Continuous Quality Improvement Plan หาก วิเคราะห์ แล้ว ชีวิตยังงงงง สับสน ก็ใช้ เครื่องมือ PDCA Plan Do Check Action หลายๆ รอบ

Image result for PDCA

4.Deployment เคลื่อนตัวพัฒนาอย่างเป็น ระบบไปข้างหน้า

Image result for deploy

5.Review/Reflection ทบทวน สะท้อน ย้อนรอย ถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ บันทึก เพื่อพัฒนา

Image result for review

จิต จะ Learn2017 ( 19/03/[email protected])

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์ทีมงาน

กลับมากำแพงแสนแล้วครับ

มาดูแลแม่ ทีมงานเข้มแข็งเหมือนเดิมครับ

ตามมาชม ตามมาเชียร์ แต่ไม่ได้มาโชว์

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อาจารย์ ดร.ขจิต กลับคืนถิ่น ออกจากใต้แล้วหรือท่าน

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้เฒ่า มาโชว์ ก็ ยินดี ครับ