นวัตกรรมการศึกษา

การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็น ความคิด วิธีการประติบัติ หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดจากการปรับปรุงบางส่วนหรือใหม่ทั้งหมด ดดยอาศัยหลักการทฤษฎีที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการศึกษา ฝนนี่ความเห็น (0)