สื่อการสอน ของฝน

ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่า วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการต่างๆที่ผู้สอนและผู้เรียนนำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนของฝนความเห็น (0)