การศึกษาของไทย

การศึกษาไทยในอดีต ยังไม่มีโรงเรียน เป็นการเรียนการสอนแบบครอบครัว และระบบโรงเรียนเริ่มจัดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการจัดตั้งโรงเรียนในพระบรม มหาราชวัง โดยให้บุตรหลานของข้าราชการสมัยก่อนเล่าเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนของฝนความเห็น (0)