170314-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Clean & cleanse & clean up

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.13

Ref.#596321


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “clean” และ “cleanse”

ทั้งสองคำ ออกเสียง ว่า “KLEEN” และ “KLENZ”


Collins English Dictionary

อธิบายว่า รูป อื่นของ “clean”

คือ “cleaner” และ “cleanest” “cleans” “cleaning” “cleaned”

ให้ข้อสังเกต

ว่า “clean” มีความหมายกว้างกว่า “cleanse”

โดย “clean” หมายถึง เป็นการ

“เอาสิ่งสกปรก/ปนเปื้อน ออก” ด้วยการ ล้าง/แปรงปัด

ขณะที่ “cleanse” เจาะจง กับการใช้ สารเคมี/ยาถ่าย และ

บ่อยครั้ง แสดนัยเชิงเปรียบเทียบว่า “ทำให้บริสุทธ์” เช่น

‘to cleanse one’s mind of evil thoughts.’


Cambridge Dictionary

อธิบาย “cleanup” เป็น นาม เมื่อ สะกดเป็น คำเดียว

ใช้ใน US English หมายถึง

“การกระทำ/กระบวนการ” ขจัดสิ่งสกปรก/สิ่งอันตราย”

โดยเฉพาะ “เมื่อต้องทิ้งให้อยู่ใน ภาวะแวดล้อม เช่นหลังอุบัติเหตุ” เช่น

‘The cleanup after the oil spill cost over $10,000,000.’

เมื่อสะกดแยก เป็นสองคำ “clean-up”

เป็นการใช้ “clean” เป็น กริยา หมายถึง

“การจัดสิ่งของ”หรือ “สถานที่ให้ สะอาดเรียบร้อย” เช่น

‘It’s time you gave your bedroom a good clean-up

‘Residents have called for a clean-up campaign to keep their streets free from rubbish.’


American Heritage Dictionary

อธิบาย ความหมาย นาม “cleanup” คือ

“A thorough cleaning หรือ ordering”

หรือ ใช้ไม่เป็นทางการ คือ “The final task,”

บ่อยครั้ง เป็น ‘routine tasks’ (หน้าที่ที่ทำประจำ) ที่ทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์

หรือ เมื่อเป็น Slang คือ “A very large profit.” หรือ “a killing” เช่น

‘The company made a real cleanup on their new invention.’

ใช้กับกีฬา เบสบอล “ตำแหน่งที่สี่ ในลำดับการตีของทีม”

ที่ปกติ สงวนไว้ให้คนตีผู้แข็งแรงที่สามารถ ‘drive in extra runs’ เช่น

‘Our best home-run hitter is batting cleanup.’


โดย Dictionary.com สะกด คำอ่าน “cleanup”

และสะกดการออกเสียง ว่า “KLEEN-uhp”

และ ว่า มีต้นกำเนิด ระหว่าง 1865-1870

โดยเป็นคำที่ ใช้แบบ “Americanism”

ให้เป็น คำนาม ผันแปรจาก วลี กริยา “clean up” ตัวอย่างเช่น

‘They viewed the cleanup as being necessary, given their responsibility for the disaster.’

‘Unlike game day, there are no accidents or “puppy fouls” on the field today and cleanup.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)