ชนิดของแผนภูมิ

ชนิดของแผนภูมิ

1. แผนภูมิแบบต้นไม้

2. แผนภูมิแบบสายธาร

3. แผนภูมิแบบต่อเนื่อง

4. แผนภูมิแบบองค์การ

5. แผนภูมิแบบตาราง

6. แผนภูมิแบบเปรียบเทียบ

7. แผนภูมิแบบวิวัฒนาการ

8. แผนภูมิแบบอธิบายภาพ

9. แผนภูมิแบบขยายส่วน


โชคชัย หรรษาธารา

13 มี.ค. 60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนการสอนของโชคความเห็น (0)