ขับเคลื่อนกลไกการให้คำปรึกษานิสิต มมส

Panuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


คณะกรรมการกลาง การให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษาแก่นิสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนระบบกลไกการให้คำปรึกษา แก่นิสิต ให้ได้รับเทคนิคประสบการณ์ ด้านการให้คำปรึกษา ทางด้านสุขภาพจิต และรู้เกี่ยวกับโรคทางด้านจิตเวช เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ และเทคนิคการให้คำปรึกษา ไปปรับใช้ในการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนิสิต ที่เผชิญกับปัญหาทุกด้านได้อย่างสร้างสรรค์ เป้าหมาย ผู้เข้าอบรม คืออาจารย์ที่ปรึกษา และ เจ้าหน้าที่ฝ่าย กิจการนิสิต พัฒนานิสิต ทุกคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อนงค์ภาณุช

11 มีนาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนวความเห็น (0)