170311-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Chord & cord

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.10

Ref.#596287


Dictionary.com สะกด คำอ่านของทั้ง “chord” และ “cord”

และสะกด การออกเสียง ที่เหมือนกัน ว่า “kawrd”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “chord” และ “cord”

ว่า “a chord” คือ ‘musical notes’ จำนวนหนึ่ง

เมื่อ “เล่น/ร้อง พร้อมกัน” จะให้เสียง ที่น่าพึงพอใจ เช่น

‘He played random chords.’

ส่วน “cord” หมายถึง “string” ขนาดหนาและแข็งแรง เช่น

‘She tied a cord around her box.’

และ “a cord” ยังหมายถึง ‘a length of wire” หุ้มห่อด้วย ‘plastic’

ใช้ เชื่อมต่อ อุปกรณ์ ไฟฟ้า เข้ากับ แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า


American Heritage Dictionary

อธิบาย ความสับสนที่มักเกิด ระหว่าง “chord” และ “cord”

เนื่องจากมีการใช้ “chord” ที่สะกดเหมือนกัน ได้ สองประการ

หนึ่งคือ เป็น คำที่มาจากคำ “accord” อ้างอิงถึง

“harmonious combination of” สามหรือ สี่ “musical notes”

อีกคำ ผันแปร จาก “cord” นำการสะกดจากคำ Greek ว่า “chorda”

หมายถึง “string/gut” ผ่านทางภาษา Latin

เป็นคำ “mathematical chord” หมายถึง

“a line segment” ที่เชื่อมต่อสองจุด “on a curve”

ส่วนคำ “cord” เองหมายถึง “a string/rope”

และยังมี ส่วนขยายออกไปอีกมาก เช่น

“an electrical cord” หรือ “a cord of wood”

เมื่อใช้ “cord” อ้างอิงถึง ส่วนของร่างกาย (anatomical structures)

ในการใช้ทั่วไป อาจสะกดได้ทั้ง “cord” หรือ “chord” (ตามอิทธิพลของ กรีก/ละติน)

แต่การ ใช้อย่างเคร่งครัด ทางการแพทย์ (strict medical usage)

ต้องใช้การสะกดว่า “cord”

ใช้ว่า “A doctor may examine a spinal cord หรือ “vocal cords”


A2Z of Correct English Common Error in English

อธิบายว่า มีการ ใช้ “chord” ในเนื้อหา ทาง คณิตศาสตร์ หรือ ‘musical’

และใช้ “cord” อ้างอิง ถึง ‘string’

และโดยทั่วไปใช้ อ้างอิง ส่วนของร่างกาย เช่น

“umbilical cord” “spinal cord” และ “vocal cord”

ข้อสังเกตคือ

บางครั้ง เคยมีการใช้ “chord” ในเนื้อหา ทางการแพทย์

หากแต่ดูเหมือน ล้าสมัย แล้ว ในปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)