(10) นิทานเรื่องแม่ไก่แดงตัวน้อย (The Little Red Hen) ภาษาอังกฤษแปลไทย Part 5

The Little Red Hen was ready to set the table and asked,

“Who will help me set the table?”
“Not me!”
“Not me!”
“Not me!”
“Then, I will do it myself.”
Before long, the table was set.
แม่ไก่แดงตัวน้อยพร้อมที่จะจัดโต๊ะแล้ว เลยถามว่า
“ใครจะช่วยฉันจัดโต๊ะบ้าง”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“งั้น ฉันจะทำเอง”
ไม่ช้า โต๊ะก็ถูกจัดจนเสร็จ

นิทานอีสปภาษาอังกฤษ นิทานก่อนนอนสั้นๆ แม่ไก่แดงตัวน้อย

The Little Red Hen was ready to eat the apple pie and asked,
“Who will help me eat the apple pie?”
“I will!”
“I will!”
“I will!”
“Not you! Not you! Not you!
Because you didn’t help me at all, I will eat it all by myself.”
And so she did.
“Umm…it’s delicious! Yummy, yummy!”
แม่ไก่แดงตัวน้อยพร้อมที่จะกินแอปเปิ้ลพายแล้ว เลยถามว่า
“ใครจะช่วยฉันกินแอปเปิ้ลพายนี่บ้าง”
“ฉันเอง!”
“ฉันเอง!”
“ฉันเอง!”
“ไม่ให้เธอหรอก! ไม่ให้เธอหรอก! ไม่ให้เธอหรอก!
เพราะว่าพวกเธอไม่ช่วยฉันเลย ฉันก็จะกินมันเองทั้งหมดเนี่ยแหละ”
และเธอก็ทำเช่นนั้น
“อื้มมมม….รสดีจังเลย! อร่อยจัง อร่อยจัง!”

คำศัพท์ (Vocabulary)
diligent = (adj.) ขยัน อุตสาหะ พากเพียร
Prepare = (v.) จัดเตรียม เตรียมพร้อม
Plant = (v.) ปลูก เพาะเลี้ยง
Grind = (v.) บด ขยี้ โม่ ขูด
Ground = ในที่นี้ เป็น verb past tense ของคำว่า ground นะคะ
Delicious = (adj.) น่ารับประทาน อร่อย รสดี
Yummy = (adj.) น่ารับประทาน อร่อย รสดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The story enjoyความเห็น (0)