4.ชีวิตที่ยืนยาว

ชีวิตที่ยืนยาว

แนนซี่ต้องการมีชีวิตที่ยืนยาว เธอต้องการมีชีวิตอยู่ถึง 100 ปี แต่ในขณะนี้เธอมีอายุเพียง 5 ขวบ เธอต้องการมีชีวิตอยู่มากกว่า 95 ปี เธอถึงจะมีอายุครบ 100 ปี พ่อของ เธออายุ 30 ปี เขาต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวเช่นกัน เขาต้องการมีชีวิตอยู่ถึง 100 ปี เขาต้องการมีชีวิตอยู่มากกว่า 70 ปี แนนซี่บอกพ่อของเธอว่า พวกเราจะแก่ไปพร้อมกัน พ่อของเธอตอบว่าตกลงเราจะแก่ไปพร้อมกัน เธอยิ้มออกมาและเข้าไปสวมกอดพ่อของเธอ

A Long Life

Nancy wants to live a long time. She wants to live for one hundred years. She is five years old now. She wants to live 95 more years. Then she will be 100. Her father is 30 years old. He wants to live a long time, too. He wants to live for one hundred years. He wants to live for 70 more years. 'Daddy, we will grow old together, okay?' Nancy said to her father. 'Yes, honey, we will grow old together,' he said to Nancy. Then Nancy smiled. She gave her daddy a big hug.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปความเห็น (0)