3. ปวดหัว

ปวดหัว

เขามีอาการปวดหัว อาการปวดหัวของเขาเริ่มเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา หัวของเขารู้สึกเหมือนมันจะระเบิด แน่นอนหัวของเขาจะไม่ระเบิด มันก็รู้สึกแบบนั้น อาการปวดหัวเป็นในด้านหลังของหัวของเขา นั่นเป็นที่อาการปวดหัวของเขาปวดเสมอ บางครั้งเขามีอาการปวดหัวอยู่ด้านบนของหัวของเขา บางครั้งเขามีอาการปวดหัวอยู่ด้านหน้าของศีรษะของเขา

บางครั้งอาการปวดหัวของเขาอยู่ระหว่างดวงตาของเขา บางครั้งหัวของเขาเจ็บทั้งหัว แต่โดยปกติด้านหลังของศีรษะของเขามักจะเจ็บเสมอ อาการปวดหัวของเขาเริ่มในขณะที่เขาอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือทำให้เขาปวดหัว เขาเกลียดอาการปวดหัวของเขา แต่เขารักที่จะอ่าน เขาอ่านได้เพียง 15 นาที จากนั้นเขาก็จะหยุดอ่าน เขาจะหยุดพัก ถ้าเขาอ่านเป็นเวลา 16 นาทีเขาจะปวดหัว ดังนั้นเขาจึงต้องหยุดทุก 15 นาที แต่บางครั้งเขาลืมที่จะหยุดพัก วันนี้เขาลืมที่หยุดพัก ตอนนี้เขาต้องรอจนกว่าอาการปวดหัวหายไป มันจะใช้เวลาชั่วโมงหรืออาจสองชั่วโมง จากนั้นเขาก็สามารถอ่านอีกครั้ง แต่ตอนนี้เขาต้องมีชีวิตอยู่กับความเจ็บปวด

A Headache

He has a headache. His headache started an hour ago. His head feels like it will explode. Of course, his head wouldn’t explode. It just feels that way. The headache is in the back of his head. That is where his headaches usually are. Sometimes he has headaches on the top of his head. Sometimes he has headaches in the front of his head. Sometimes his headaches are between his eyes. Sometimes his whole head hurts. But usually the back of his head hurts. His headache started while he was reading. Reading causes headaches for him. He hates his headaches, but he loves to read. He reads for only 15 minutes. Then he stops reading. He takes a break. If he reads for 16 minutes, he’ll get a headache. So he tries to take a break every 15 minutes. But sometimes he forgets to take his break. Today he forgot to take a break. Now he must wait until the headache goes away. It will take an hour or two. Then he can read again. But right now he must live with the pain.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปความเห็น (0)