(5) นิทานภาษาอังกฤษ ( The Rat and The Frog) Part 2

The rat was afraid that the frog might leave him in the middle of the pond, so he tied his leg with the frog’s leg.
เจ้าหนูกลัวกบจะปล่อยมันทิ้งไว้กลางทางจึงเอาเชือกมาผูกขาของมันและขาของกบไว้ด้วยกัน

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%86-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81

When they were in the middle of the pond, the frog stopped swimming, wanting the rat to drown. The rat tried to swim to save himself from drowning while the frog looked on with satisfaction.
เมื่อกบพาหนูไปถึงกลางบึง มันก็หยุดว่ายน้ำ เพื่อแกล้งให้หนูจมน้ำตาย หนูตะเกียกตะกายเพื่อใช่วยไม่ให้ตัวเองจมน้ำโดยมีเจ้ากบมองด้วยความสะใจ

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b9

Meanwhile, there was a hawk flying by the pond and saw the two animals. The hawk grabbed both of them for his meal.
ขณะนั้นเองมีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นเข้า มันจึงตรงเข้าโฉบเอาสัตว์ทังสองไปกินเป็นอาหาร

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
1. “Anyone who has bad intention will always suffer bad results.
ผู้ที่คิดร้ายต่อผู้อื่น…ย่อมได้รับภัยร้ายเป็นการตอบแทนด้วยเช่นกัน
2. “Forcing and threatening others will cause sin to return to yourself.
การบังคับขู่เข็ญผู้อื่น…บาปกรรมจะตกแก่ตนเอง
3. คิดประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ ย่อมมีเเต่เสียหาย

คำศัพท์ (Vocabulary)
1. Country = ชนบท
2. Town = เมือง
3. Prepared = เตรียม
4. Journey = การเดินทาง
5. Weather = อากาศ
6. Give up = ยอมแพ้
7. Thirsty = กระหายน้ำ
8. Near = ใกล้
9. Pond = บ่อน้ำ
10. Across = ข้าม
11. Refresh = สดชื่น
12. Towards = ตรงไป
13. Threatened = คุกคาม ขู่เข็ญ
14. Refused = ปฎิเสธ
15. Harmed = ทำอันตราย
16. Force = บังคับ
17. Greed = ละโมบ โลภ
18. Afraid = เกรงกลัว
19. Reached = ไปถึง
20. Middle = กลาง
21. Drown = จมน้ำ
22. Satisfaction = พึงพอใจ

23. Meanwhile = ในขณะนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The story enjoyความเห็น (0)