(7) นิทานเรื่องแม่ไก่แดงตัวน้อย (The Little Red Hen) ภาษาอังกฤษแปลไทย Part 2

One day, the Little Red Hen wanted to plant some grains of wheat.

“Who will help me plant these grains of wheat?”
“Not me!”
“Not me!”
“Not me!”
“Then, I will plant them myself.”
Before long, all the wheat was tall.
วันหนึ่ง แม่ไก่แดงตัวน้อยอยากจะปลูกเมล็ดข้าวสาลี
“ใครจะช่วยฉันปลูกข้าวสาลีบ้าง”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“งั้น ฉันจะปลูกมันเอง”
ไม่ช้า ต้นข้าวสาลีทั้งหมดก็เติบโตสูงขึ้น

When it turned from green to gold, the Little Red Hen asked her friends,
“Who will help me cut this wheat?”
“Not me!”
“Not me!”
“Not me!”
“Then, I will cut it myself.”
Before long, all of the wheat was cut.
เมื่อข้าวสาลีเปลี่ยนสีจากสีเขียวไปเป็นสีทอง แม่ไก่แดงตัวน้อยก็ถามเพื่อนๆ ว่า
ใครจะช่วยฉันเก็บเกี่ยวข้าวสาลีนี่บ้าง”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“งั้น ฉันจะตัดมันเอง”
ไม่ช้า ข้าวสาลีทั้งหมดก็ถูกตัดจนหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The story enjoyความเห็น (0)