(9) นิทานเรื่องแม่ไก่แดงตัวน้อย (The Little Red Hen) ภาษาอังกฤษแปลไทย Part 4

The Little Red Hen was ready to wash the apples and asked,

Who will help me wash the apples?”
“Not me!”
“Not me!”
“Not me!”
“Then, I will wash them myself.”
Before long, all the apples were washed.
แม่ไก่แดงตัวน้อยพร้อมที่จะล้างทำความสะอาดแอปเปิ้ลเลยถามว่า
“ใครจะช่วยฉันล้างแอปเปิ้ลบ้าง”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“งั้น ฉันจะล้างมันเอง”
ไม่ช้า แอปเปิ้ลทั้งหมดก็ถูกล้างจนสะอาดหมด

The Little Red Hen was ready to cut the apples and asked,
“Who will help me cut the apples?”
“Not me!”
“Not me!”
“Not me!”
“Then, I will cut them myself.”
Before long, all the apples were cut.
แม่ไก่แดงตัวน้อยพร้อมที่จะตัดแอปเปิ้ลแล้วเลยถามว่า
“ใครจะช่วยฉันตัดแอปเปิ้ลบ้าง”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“งั้น ฉันจะตัดมันเอง”
ไม่ช้า แอปเปิ้ลทั้งหมดก็ถูกตัดจนหมด

The Little Red Hen was ready to make the apple pie and asked,
“Who will help me make the apple pie?”
“Not me!”
“Not me!”
“Not me!”
“Then, I will do it myself.”
Before long, the apple pie was made.
แม่ไก่แดงตัวน้อยพร้อมที่จะทำแอปเปิ้ลพายแล้ว เลยถามว่า
“ใครจะช่วยฉันทำแอปเปิ้ลพายบ้าง”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“ไม่เอาอ่ะ!”
“งั้น ฉันจะทำเอง”
ไม่ช้า แอปเปิ้ลพายก็ทำเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The story enjoyความเห็น (0)