ตลาดยุคดิจิทัล คืออะไร ?

ยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความทันสมัย ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ แปลกๆตลอดเวลาเฉพาะในโลกของอินเตอร์เน็ต ซึ่งโลกของอินเตอร์เน็ตมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร การค้าขาย การเมือง ตลาดหุ้น ความรู้ การศึกษา การกีฬา ฯลฯ ไปทั่วทุกมุมโลก

ดังนั้น นักการตลาดดิจิทัลจึงเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แล้วนักการตลาดยุคดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง นักการตลาดยุคดิจิทัลควรมีคุณสมบัติดังนี้

1.ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและรักการเรียนรู้ ในโลกยุคนี้ เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง มีความรู้และสินค้าแปลกๆใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น นักการตลาดยุคดิจิทัล ต้องเป็นนักอ่านมาก นักฟังมาก นักอบรมสัมมนา อยู่ตลอดเวลา จึงจะสามารถติดตามความรู้ ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างท่วงทันที

เช่นในยุคนี้ มีการพูดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ในโลกของอินเตอร์เน็ต ซึ่งนักการตลาดจะต้องรู้และทำความเข้าใจถึงจะสามารถสื่อสารไปยังลูกค้าได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คำว่า Reach , Awareness ,. Impression, Content Marketing , Engagement , Conversion , Viral,Digital Marketing ,SEO , SEM ฯลฯคำศัพท์เหล่านี้ เป็นคำศัพท์ที่นักการตลาดยุคดิจิทัล ควรรู้และทำความเข้าใจ ถ้าหากว่าท่านยังไม่รู้ ก็ควรหาข้อมูลและทำการศึกษาเพื่อนำเอาไปใช้ในการทำงานต่อไป

2.ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบสิ่งใหม่ๆ ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะโลกยุคนี้ อะไรๆ ก็รวดเร็วไปหมด โดยเฉพาะเทคโนโลยี ไม่ว่า มือถือ , คอมพิวเตอร์ , โปรแกรมหรือเครื่องมือต่างๆที่ใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง หากว่า ท่านต้องการจะเป็นนักการตลาดยุคดิจิทัล ท่านต้องเป็นคนชอบเรียนรู้ ชอบทดลอง เมื่อมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในโลกของอินเตอร์เน็ตโดยเล่นผ่านหรือเชื่อมโยงผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ท่านต้องรีบทดลองใช้ เครื่องมือที่ใช้ผ่านอินเตอร์เน็ตบางเครื่องมือ ใช้ได้เพียงแค่ 1-2 เดือน ก็ไม่นิยมใช้แล้ว แต่มีของใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ฉะนั้น นักการตลาดยุคดิจิทัล ต้องกล้าใช้ กล้าที่จะทดลอง เพื่อนำเอาไปใช้ในการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็น Hi5,Youtube, Facebook,Twitter,Line,Instagram,แอปและเกมต่างๆ เป็นต้น

3.ต้องเป็นนักจับกระแสทางการตลาดได้ เครื่องมือที่ใช้ในโลกอินเตอร์ เช่น Facebook,Twitter,Line,Instagram,แอปและเกมต่างๆ ความนิยมที่มีอาจจะมีไม่เท่ากัน บางยุคบางสมัย คนนิยมเล่น Hi5 แต่เดี๋ยวนี้คนกลับนิยมเล่น Facebook ส่วน Hi5 แทบไม่มีคนรู้จักในยุคปัจจุบัน ดังนั้น นักการตลาดยุคดิจิทัล จะต้องจับกระแสให้ได้ว่า ปัจจุบันลูกค้า ใช้เครื่องมืออะไรหรือชอบเล่นอะไร เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อสื่อสารและขายสินค้าบริการกับลูกค้าของเราได้

4.ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ เช่นต้องรู้ว่า ลูกค้าของเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง อายุเท่าไร สถานที่อยู่อาศัย ชอบอะไร สนใจอะไร

ซึ่งในยุคปัจจุบันเราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยในการวิเคราะห์ เช่นใน Facebook มีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ว่า เราสามารถที่จะโฆษณาใน Facebook กับกลุ่มผู้ชายหรือผู้หญิง มีอายุเท่าไร สนใจเกี่ยวกับอะไร อยู่จังหวัดอะไร เราสามารถกำหนดเป้าหมายในการโฆษณา Facebook ได้

5.ต้องเป็นนักสื่อสารที่ดี ต้องสามารถให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต้องสามารถนำเสนอสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้ดูแล้วน่าสนใจ อีกทั้งต้องมีการนำเสนอบ่อยๆ ซ้ำๆ เพื่อก่อให้เกิดการจดจำได้ โลกยุคดิจิทัล บริษัทเล็กๆ มีงบประมาณน้อย แต่สามารถสร้างความจดจำได้ดีกว่า บริษัทใหญ่ๆ ที่มีงบประมาณมากๆ ปัจจัยหนึ่งก็คือ นักการตลาดยุคดิจิทัลของบริษัทเล็กๆที่ประสบความสำเร็จ มักจะเป็นนักสื่อสารที่ดี สร้างความแปลกใหม่ สร้างความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า นักการตลาดยุคดิจิทัลของบริษัทใหญ่ๆ พูดง่ายๆว่า บริษัทเล็กๆ มี Content ที่ดีกว่า ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้ามากกว่านั้นเอง

6.ต้องเป็นนักหาข้อมูลและสามารถนำเอาข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ นักการตลาดยุคดิจิตอลจะต้องรู้ว่า จะหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือข้อมูลที่เราต้องการได้จากแหล่งไหน และสามารถนำเอาข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น นักการตลาดยุคดิจิทัลบางคนที่เก่งในการหาข้อมูล เขาสามารถหาข้อมูลจาก เว็บไซต์ถึง 10 เว็บไซต์ได้ในเวลาเดียวกัน โดยหาผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆถึง 10 เครื่อง โดยเว็บไซต์เหล่านั้น เขาหาผ่าน Google + เพราะ Google + สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้ด้วย

7.ต้องสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ ถ้าหากว่าต้องการจะขายสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ ไปทั่วโลก นักการตลาดยุคดิจิทัล ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อสารให้คนหรือลูกค้าทั่วโลกได้รู้จักสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ของเรา เพราะถ้าเราเขียนภาษาไทยลงไปในโฆษณาในอินเตอร์เน็ต คนไทยเท่านั้นหรือคนอ่านภาษาไทยซึ่งมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษออก ฉะนั้น นักการตลาดยุคดิจิทัล จำเป็นจะต้อง เขียนภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาอังกฤษได้ หากต้องการสื่อสารลงใน Youtube

ดังนั้น หากว่าท่านมีคุณสมบัติข้างต้น กระผมเชื่อว่าท่านจะเป็นนักการตลาดดิจิทัลที่เก่งและเป็นนักกาตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักการตลาดยุคดิจิทัลความเห็น (0)