วิตามินดี

ชื่ออื่นๆ วิตามินดีมีหลายชื่อเรียก โดยแต่ละชื่อมีลักษณะโครงสร้างทางเคมีและการออกฤทธิ์ในร่างกายแตกต่างกัน

  • เออโกแคลซิเฟอรอล (ergocalciferol) หรือวิตามินดี 2 ได้จากพืชและยีสต์
  • โคลแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol) หรือวิตามินดี3 ได้จากสัตว์และร่างกายของเราสังเคราะห์ได้ โดยมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้น
  • แคลซิไดออล (calcidiol) พบได้ในเลือด ถูกสร้างจากตับ
  • แคลซิไตรออล (calcitriol) เปลี่ยนมากจากแคลซิไดออลที่ไต เป็นวิตามินดีรูปที่ออกฤทธิ์ในร่างกายของเรา

หน้าที่และประโยชน์

  • เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างกระดูกในร่างกาย โดยเพิ่มระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือด
  • ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส

แหล่งที่พบ

  • เราสามารถสร้างได้เองในร่างกายเมื่อถูกแสงแดด
  • นอกจากนี้ยังพบได้ใน นม มาร์การีน เนย ซีเรียล เนื้อสัตว์ ไข่แดง ตับ น้ำมันจากปลา

โรคที่จะเกิดขึ้นเมื่อขาด

  • ในเด็กจะเกิดโรคกระดูกอ่อนริกเก็ต (rickets) ทำให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของกระดูกบริเวณเข่า ข้อศอก ข้อมือ รวมถึงทำให้การเชื่อมต่อของกระโหลดศีรษะผิดปกติด้วย
  • ในผู้ใหญ่จะเกิดกระดูกน่วม (ostomalacia) และกระดูกพรุน (osteoporosis)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 2/59ความเห็น (0)