วปช.ร่วมสัมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

เรายกระดับพวกเรา มาเป็น นักวิชาการประชาชน มีการ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน หนุนเสริมให้เกิด นโยบายสาธารณะ ของพื้น ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คือ ทำเอง ดักทาง ตางค์ยัง โดยการดักทาง นโยบายรัฐ ใน ประเด็นคือ วัฒนธรรม เกษตรประณีต และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

<p “=””>
</p> <p “=””> ผู้เขียนได้ถูกเชิญให้ร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็น ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 ปี2550 และฉบับ ปัจจุบัน ได้มีโอกาสเข้ารับฟังความเห็น 2 ครั้ง ครั้งแรกที่จังหวัด นครศรีธรรมราช และครั้งที่ 2 ที่ ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ ซึ่งในครั้งแรกมีคนจากภาคประชาสังคม และสถาบันพัฒนาการเมืองเป็นส่วนใหญ่ อภิปรายเสนอความคิดเห็นได้แบบบ้านๆ แล้วนักวิชาการไปจัดแจงแปลงศัพท์ เป็นภาษาวิชาการ
</p> <p “=””> แต่ครั้งนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 220 คน เป็น อดีตนักการเมือง อดีต สว นักการเมืองท้องถิ่น พนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งภูมิภาค อาจารย์มหาวิทยาลัย สื่อ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และผู้สังเกตการณ์ งานนี้ อดีต สพม และ สพม ว่าที่ แทบไม่เห็นหน้า หลังจาก สภาพัฒนาการเมือง โดนยุบทิ้ง ในเวทีร่วมรับฟังความเห็นต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ
</p> <p “=””> คือ พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ พศ.
</p> <p “=””> และ พรบ. ว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พศ.
</p> <p “=””> ซึ่งในเวที มีเวลาจำกัดมาก ผู้ออกความเห็น เสนอแนะส่วนใหญ่ เป็นไปซีกของ กตต อดีตนักการเมือง และอาจารย์ ส่วนภาคประชาสังคม และ คน วปช. ได้แต่รับฟังเป็นส่วนใหญ (เฉพาะที่ผู้เขียน เข้ารับฟังคือ กลุ่ม สีเขียว)จึงมีเสียงที่ยังไม่ได้พูดให้ได้ยินอีกมากมาย
</p> <p “=””>
</p>


<p “=”“>รักษาการผอ สำนักส่งเสริม วิชาการรัฐสภา คุณ ณัฐพงศ์ รอดมี และสองผู้หญิง แกร่ง อดีต สพม นคร นรา </p> <p “=””> วันที่ 2 ของการประชุม ตอนเช้า หน้าห้องประชุม อาจารย์ สุจารี แก้วคง สพม นครฯ ได้แนะนำบอกว่า คนที่ได้คุยด้วยเมื่อวานคือ นายณัฐพงศ์ รอดมี รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ได้คุยกันต่อก่อนเข้าห้องประชุม ว่า ตอนนี้ วปช. ปฎิบัติการ สื่อ IO เพื่อรุกสู่ชุมชน สานพลังนโนบายสาธารณะเกษตรประณีตที่นาโยง จังหวัดตรัง คนวปช. ก็ได้สื่อสารการทำงานของ วปช ถึงต้นสังกัด ด้วยวาดหวังและตั้งเป้า ว่า คงมีคนของสถาบันพระปกเกล้าเข้าไปชี้แนะ นักวิชาการประชาชน คนวปช
</p> <p “=””>
</p> <p “=”“>กลุ่มย่อยสีเขียว
</p> <p “=””>
</p> <p “=””> นำเสนอมติกลุ่ม
</p> <p “=””>
</p> <p “=””> สอง วปช.
</p> <p “=””>
</p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (1)

คนใต้โดยภรรยาขอบคุณ อาจารย์ คนใต้

นานแล้วไม่ได้เจอกัน