คำพ้องรูป

คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงต่างกัน และมีความหมายต่างกัน

เราสามารถพบคำพ้องรูปได้ในชีวิตประจำวัน บางคนอาจสับสนกับการอ่านออกเสียงของคำเหล่านี้ เพราะมีรูปคำที่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจะต้องทำความเข้าใจกับความหมายของคำเหล่านั้น และดูบริบทของคำเพื่อจะได้อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง

ตัวอย่างคำพ้องรูป

สระ อ่านว่า สะ หมายถึง แอ่งน้ำ

อ่านว่า สะ-หระ หมายถึง ตัวอักษรที่ใช้ประกอบพยัญชนะ

เพลา อ่านว่า เพลา หมายถึง แกนสำหรับสอดในดุมรถ

อ่านว่า เพ-ลา หมายถึง เวลา

แขม อ่านว่า แขม หมายถึง ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง

อ่านว่า ขะ-แม หมายถึง ชาวเขมร

เสมา อ่านว่า สะ-เหมา หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

อ่านว่า เส-มา หมายถึง เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์สำหรับทำสังฆทาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำพ้องรูปความเห็น (0)