การจัดการความรู้สไตล์ถาง

การจัดการหรือบริหารไม่ว่าอะไร จากองค์กร ถึงความรู้ ถ้าทำแบบสไตล์ถาง มันเหมือนกัน คือต้อง "ใส่แรง" เข้าไปในขนาดและทิศทางที่ถูกต้อง อาจเป็นแรงดึง แรงผลัก แรงบีบ แรงบิด แรงเค้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักกลศาสตร์ข้อ ๑ ของนิวตันที่กล่าวทำนองว่า วัตถุย่อมนิ่งอยู่กับที่หากไม่มีแรงภายนอกมากระทำ

.

เรื่องนี้เราเขียนไว้ในรายละเอียดยาวยืดมากแล้ว แต่หาคนอ่านได้น้อยมาก

---คนถางทาง ..๒ มีค. ๖๐

ปล. นิวตันนี้นักวิทย์ทั่วโลกลงความเห็นว่าฉลาดที่สุด รองไปคือไอน์สไตน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)