170302-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Centenary & centennial

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.O1

Ref.#596222


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “centenary”

(เน้นได้ทั้ง พยางค์แรก และ สอง) ว่า “SEN-tn-er-ee” หรือ “sen-TEN-uh-ree”

In British English ออกเสียง “sen­-TEE-nuh-ree”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “centennial”

(เน้น พยางค์ สอง) ว่า “sen-TEN-ee-uh l”


Collins English Dictionary

อธิบาย คุณศัพท์ “centennial” หมายถึง

“เกี่ยวกับ/ยาวนานเป็นเวลา หรือ ครบระยะ” 100 ปี หรือ

“สิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ทุกรอบหนึ่งร้อยปี”

เป็นคำใช้ส่วนใหญ๋ใน US และ Canada แทนคำว่า “centenary”


Merriam-Webster Dictionary

อธิบาย คำ “centenary” ว่าเหมือนกับ “centennial” คือหมายถึง

“an anniversary” เช่น

‘The year 2013 may mark the centenary of a town’s founding.’

และเป็น ‘The year-long calendar of public events that the town sponsors for the occasion.’

นั่นคือ เป็นการ “celebration of the anniversary”

ยังสามารถเรียกได้ว่า เป็น “a centenary”

บุคคลอาจมี “centenary” ของตนเองได้

ตามปกติ เป็นการ “celebrate their birth” เช่่น

‘Gerald Ford’s centenary will occur in 2013.’

เรียกได้ว่า ‘Gerald Ford is a centenarian in the year 2013’

อีกคำที่ชวนสับสน กับ “centenarian” คือ “centurion”

เป็นคำ นาม โบราณ หมายถึง “ผู้บังคับบัญชา ทหาร 100 คน”

ออกเสียง เน้นพยางค์ สอง ว่า “sen-TYOO R-ee-uh n”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)