มองหาความเป็นไปได้ในบริหารจัดการทรัพยากรแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โดยภาพรวมแล้ว ชายฝั่งตลอดสาย ของตะโล๊ะ ดูจะมีปัญหาถูกกัดเซาะ ในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของพื้นที่

ไม่แน่ใจว่า มีหน่อยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการหรือมีแนวทางแก้ไขอะไรหรือยัง

ตอนนี้ เห็น การไฟฟ้าฯ มีโครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าใหม่ และกำลังขุดวางฐาน ไม่แน่ใจว่าเสาไฟฟ้าเก่าๆ เหล่านั้นจะเอาไปทำอะไรต่อ ถ้าทาง อบจ. หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถทำโครงการร่วม ด้วยการเอาเสาไฟฟ้าเก่า มาทำเป็นแนวปะการังเทียมในระดับตื้น(มากกว่า 50 เมตร จากชายฝั่ง) ตามแนวชายฝั่งตะโล๊ะ ประโยชน์ทางอ้อมอันหนึ่ง (ถ้าออกแบบการวางแนวดีๆ) คือ อาจมีส่วนในการลดอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง ก็เป็นได้<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/211/058/large_IMG_8562.PNG" "=""><img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/211/059/large_IMG_8555.JPG" "="">

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Analogyความเห็น (0)