คำสอนจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง นำมาแบ่งปันกัน

คำสอนจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง นำมาแบ่งปันกัน


ได้มีโอกาสอันดีได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
พบว่าสหกรณ์แห่งนี้ ดำเนินการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี ดำเนินการเป็นไปตามค่านิยมสหกรณ์สากล (cooperative values)

สหกรณ์
พึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี ดำเนินการตามหลักประชาธิปไตย สมาชิกสหกรณ์มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การดำเนินงานของสหกรณ์มีความเที่ยงธรรม มีความสามัคคีในหมู่สมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์
มีความซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ผู้เขียนเป็นนักวิชาการสหกรณ์ รับผิดชอบให้บริการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์ดังกล่าว ได้พบปะสนทนากับสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้ ที่ประทับใจที่สุดคือ

ได้ทราบว่า ระบบไฟฟ้าของไทย เดิมใช้ไฟฟ้า 110 volt แล้วมาเปลี่ยนเป็น ไฟฟ้า 220 volt เมื่อปี พ.ศ. 2503 สมาชิกอาวุโสท่านนี้ทำงานกับการไฟฟ้านครหลวงมาตั้งแต่ยุคนั้น สหกรณ์แห่งนี้ตั้งขึ้นภายหลังจากไฟฟ้าไทยเปลี่ยนเป็น 220 volt แล้ว ในระยะแรกคนไม่เข้าใจ ต้องใช้วิธีตั้งโต๊ะตามจุดต่าง ๆ เพื่อชักชวนให้เพื่อนการไฟฟ้าสมัครเข้าเป็นสมาชิก มาวันนี้ สมาชิกท่านนั้นเกษียณแล้ว

ท่านบอกผู้เขียนว่า เงินปันผลไม่ต้องเยอะ แค่ร้อยละ 3 ก็พอเพียง ไม่ต้องการให้สหกรณ์หวือหวา แต่ท่านต้องการความยั่งยืนของสหกรณ์เป็นสำคัญ ท่านต้องการใช้บริการสหกรณ์ไปตลอดชีพ
นับเป็นมุมมองของผู้มีประสบการและเข้าใจการสหกรณ์เป็นอย่างดี

พีระพงศ์ วาระเสน นักวิชาการส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงาน
27 กุมภาพันธ์ 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)