กิจกรรม(บำบัด)ยามว่าง

กิจกรรมยามว่าง คือ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งกายและจิตใจ

ลองเปลี่ยนใหม่ถ้าเราทำกิจกรรมทุกอย่างให้เป็นกิจกรรมยามว่าง ทั้งเรียนให้เป็นกิจกรรมยามว่าง ทำงานให้เป็นกิจกรรมยามว่าง หรือพักผ่อนให้เป็นกิจกรรมยามว่าง เราอาจจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นก็ได้

ในการเรียนวิชากิจกรรมบำบัดในเรื่องกิจกรรมยามว่างนั้น ได้มีการให้ทำกิจกรรมดังนี้

เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง

แต่งกลอน

ร้องเพลง

เขียนหรือพูดคำคม

ท่าฝึก Mindfulness

เล่นเกมสร้างสรรค์

ถ่ายภาพขณะฟังเสียงจากต้นไม้

ท่าออกกำลังกายสมองและร่างกาย

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมยามว่างนั้นมีหลายรูปแบบและทุกกิจกรรมที่ทำก็สามารถเป็นกิจกรรมยามว่างไดบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมกับช่วงอายุของมนุษย์ความเห็น (0)