การให้บริการ

จารุมณี
ให้ความรู้และความเข้าใจ
อ่านองค์กรเคออร์ดิคของคุณหมอวิจารณ์ พานิช(ตอนที่ ๑๒)”การจัดการแบบเคออร์ดิคคือการจัดการแบบทีมีฐานความคิดว่า อนาคตไม่แน่นอน” นึกย้อนมาถึงการทำงานในมหาวิทยาลัยฐานะผู้ให้บริการหรือสนับสนุน สิ่งหนึ่งที่ผู้รับบริการต้องการคือได้ตามที่ตกลง หรือมากกว่านั้น บ้างครั้งเราไม่สามารถจัดการให้ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้ทุกสถานการณ์คือให้ความรู้และความเข้าใจ การที่จะให้ความรู้และความเข้าใจได้ เราต้องเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของงาน เข้าใจถึงเหตุผลของการออกกฎกติกา ข้อบังคับต่างๆ กฎ ข้อบังคับออกมาส่วนใหญ่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร และระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเจ้าหน้าที ม.อ.

คำสำคัญ (Tags)#การให้บริการ

หมายเลขบันทึก: 62452, เขียน: 23 Nov 2006 @ 17:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่เที่ยง

 Buffetการบริการที่ดีต้องมี สมรรถนะ ที่เรียกว่า กูซ่า(KUSA) ครับ

  K = Knowledge ความรู้ด้านการบริการ

 U = Understanding ความเข้าใจในตัวผู้รับบริการ หรือ ลูกค้า เอาใจเขามาใส่ใจเรา

 S = Skill ทักษะในการให้บริการ

 A = Attitude มีทัศนคติที่ดี ในการให้บริการ เรียกว่า ต้องอ่านกฎของการบริการ

 ข้อที่ ๑ ที่ว่า Customer Always Right

 ข้อที่ ๒ ถ้าไม่แน่ให้อ่านข้อที่ ๑ ใหม่

 เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่เพิ่มเติมให้ครบถ้วนครับ

เขียนเมื่อ 
การบริการที่ดี มาจากจิตสำนึกดีด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 
 Turkey Wave ปลูกจิตสำนึก ฝึกร่วมสร้าง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้