ตอนที่  4 
       ในที่สุดปลายปีเราก็จัดนัดพบชุมชน โดยออกแบบให้แต่ละชุมชนมาพบกันนำเสนอสิ่งที่กลุ่มทำเราเรียกว่า
ตลาดนัดชุมชนแนวปฎิบัติ  เชิญชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับเราทั้งแบบเป็นทางการโดยหนังสือราชการและการ์ดเชิญผู้ก่อตั้งโดยมาร่วมคุย คุ้ย ถามและถกแถลงกันเมื่อวันที่ 25 ก.ย.49  วันนั้นมีคุณ นภินธร ศรีไทย จาก สคส.มาร่วมสังเกตการณ์ด้วยเวที มีคนมาเข้าร่วจำนวน 28 คน จาก 17 ชุมชน ด้วยความคุ้นหน้าคุ้นตากันดี  เริ่มต้นเวทีด้วยการให้ผู้ร่วมโครงการเริ่มแนะนำบุคคลที่ตัวเองรู้จัก รู้จักกันเกือบจะครบทุกคนซึ่งนับเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของ ม.อ. ที่บุคลากรคุ้นเคยกันเป็นทุนเดิม เรารู้จักกันเกือบหมด ไม่รู้จักชื่อก็เคยเห็นหน้าหรือเคยได้ยินชื่อเคยคุยกันทางโทรศัพท์ เริ่มต้นอย่างเป็นกันเองในมีชุมชนเข้าร่วมหลากหลายเช่นชุมชนน้องใหม่ที่มีแต่ชื่อแต่ใฝ่เรียนรู้เช่น "ชุมชนโยบายและแผน" "ชุมชนสารบรรณ" "ชุมชนเลขานุการ" "ชุมชนนักประชาสัมพันธ์"  ประเภทชุมชนเข้มแข็งเช่น "ชุมชนเบาหวาน" "ชุมชนวางแผนส่งต่อผู้ป่วย" "ชุมชนบรรณารักษ์นักบริการ" "ชุมชนภาควิชาพยา-ธิ" "ชุมชนวิจัยระบบนำส่งยา" "ชุมชน Mamboo"   "ชุมชนคนรักกฎหมาย" และชุมชนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นชุมชนแต่มาร่วมด้วยใจคือ"ชุมชนร่วมใจ(5ส.)" ฯลฯ หลังจาก ทีม facilitator ร่วมเสวนา "ชุมชนแนวปฏิบัติกับการพัฒนาองค์กร"มุมมองของกรรมการเพื่อจูนแนวคิดร่วมของชุมชนในเบื้องต้นว่าวันนี้พวกเรามีความเชือว่าชุมชนแนวปฏิบัติพัฒนางองค์กรได้  จากนั้นแต่ละชุมชนเริ่มเล่าเรื่องราวชุมชนการก่อตั้ง ปฏิสัมพันธ์และรูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนของสมาชิก  เล่าประสบการณ์ความภาคภูมิใจและ ผลงานความเป็นไปของชุมชน สภาพห้องเหมาะกับการพุดคุยเป็นกลุ่มแบบนี้อยู่แล้ว จำนวนคนเข้าร่วมไม่มาก เราจึงรวมกลุ่มคุยกันในห้องเดิม ไม่ได้แยกห้องย่อยเหมือนที่คิดไว้ทำให้ได้อารมณ์ที่ต่างจากห้องย่อยไปอีกแบบ  ช่วงท้ายมีการทำ AAR ความว่าผู้เข้าร่วมโครงการคาดหวังจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โน้มเอียงไปทางมารับฟังการดำเนินการของชุมชนอื่นๆ  สรุปได้ว่ามีแต่พร้อมรับแต่ก็ยังดีที่มีชุมชนพร้อมให้และแข็งแรงอยู่จำนวนหนึ่ง ตลอดรายการมีพี่เลี้ยงคือกรรมการคอยซักถามแนะแนวให้ความเห็น....เรามอบรางวัลชุมชนดีเด่น 3 รางวัลคือ รางวัลละ 10,000 บาท โดยรางวัลนี้ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549  ตอนหน้าพบกับชุมชนที่ได้รางวัลค่ะ