Contact

นายวีระพงษ์ สิโนรักษ์ (ครั้งที่ 33)

  ครั้งที่ 33  

     วันนี้ผมไม่ได้ไปทำงานของ Sci - film ครับแต่ได้ไปดูแลเรื่องอุปกรณ์ในการเยี่ยมชมสถาบันของหน่วยงานภายนอกซึ่งช่วงนี้ในแต่ละวันมีเข้ามามากกว่า 1 ราย  จึงทำให้บุคคลกรที่ดูแลรับผิดชอบในการสนับสุนอุปกรณ์นั้นไม่ค่อยว่าง  เนื่องจากมีหลายงานชนกัน  ผมจึงได้เข้าไปช่วยทำงานบ้าง  เพื่อให้งานนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้  ซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับมา 2 งาน   ซึ่งงานแรกเป็นการเยี่ยมชมสถาบันของหน่วยงานภายนอก  ประมาณ 2 ชม.  ที่เราต้อง Present สถาบันให้บุคคลที่มาดูงานได้ชม  ผมก็ทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยในการเชื่อมต่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 

     หลังจากนั้นเวลาประมาณ 10.45น.  ก็กลับไปที่งานอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนบทภาพยนตร์วิทยาศาสตร์  ซึ่งงานนี้ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงโดยใช้กล้องวงจรปิด 4 ตัว  ผมได้รับหน้าที่ให้เป็นคนผสมสัญญาณภาพ  หรือ Swicher ครับ  ซึ่งงานนนี้มีทั้งหมด 2 วัน  ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมน่าจะได้ขึ้นไปทำงานนี้อีกครั้ง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 62446, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ครั้งที่33

Recent Posts 

Comments (0)