สวัสดีครับ

ชื่อ  นายวศิน  พวงสิน

ชื่อเล่น  อาร์ท

วัน/เดือน/ปี/เกิด  24/11/30

นิยามความรัก  เอาใจใส่วันละนิด  นึกถึงใจเขาใจเรา  แค่นี้ก็ดีแล้ว

คติ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  เท่าที่จะทำได้  แล้วจะดีเอง