วันนี้ช่วงเช้าพี่ ๆเข้าประชุมกันหมดไม่มีใครอยู่ในห้องเลย  ตอนตอนบ่ายหลังจากที่พี่ ๆเลิกประชุม พี่ ๆ เค้าพาพวกเราไปท่านอาหารที่บ้านของพี่เป๊ยก ( หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ) เนื่องในโอกาสการเปิดบริษัทใหม่ และในช่วงบ่ายได้เข้าไปช่วยพี่ ตู่ให้องศิลป์ในการทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดบอร์ดกลางสนามของตึกกรมอนามัย ซึ่งเป็นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ" เดินเพื่อสุขภาพ "  เพื่อให้คนสาธารณสุขเป็ยแบบอย่างที่ดีกับสุขภาพ