วันนี้ติดตั้งโปรแกรม Fluent สำหรับการคำนวณทางวิศวกรรม โดยติดตั้งบนสภาพแวดล้อมดังนี้ครับ

Hardware : IBM x336 ( x86_64 )
OS : RocksCluster 4.2 x86_64 ( CentOS 4.3 + HPC )

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จ และในขณะที่รันโปรแกรม จะเกิด ข้อความขึ้นดังนี้

$ ./fluent
/state/partition1/software/Fluent.Inc/fluent6.2.16/cortex/lnamd64/cortex.3.6.6 -f fluent (fluent "  -path/state/partition1/software/Fluent.Inc")
/state/partition1/software/Fluent.Inc/fluent6.2.16/cortex/lnamd64/cortex.3.6.6: /usr/lib64/libstdc++.so.5: version `CXXABI_1.2' not found (required by /state/partition1/software/Fluent.Inc/fluent6.2.16/cortex/lnamd64/cortex.3.6.6)
/state/partition1/software/Fluent.Inc/fluent6.2.16/cortex/lnamd64/cortex.3.6.6: /usr/lib64/libstdc++.so.5: version `GLIBCPP_3.2' not found (required by /state/partition1/software/Fluent.Inc/fluent6.2.16/cortex/lnamd64/cortex.3.6.6)

การแก้ไขข้อผิดพลาด สามารถทำได้โดย  ติดตั้ง libstdc++ เวอร์ชันที่มี CXXABI_1.2 นะครับ โดยวิธีการต่างๆสามารถดูได้จากเว็บนี้ครับ

How to resolve oninit error: /lib64/libstdc++.so.5: version `CXXABI_1.2' not found