ปัญหามากมายให้กลายเป็นโรงเรียน ICU

ปัญหามากมายให้กลายเป็นโรงเรียน ICU รู้แล้วแก้ให้ตรงเหตุปัจจัย..ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผตร.ศธ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)