วันที่ 24 เข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่... (23 ธันวาคม 2559)

วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ป.5 และ ม.1 – ม.3 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผมก็ได้รับหน้าที่ในการเป็นครูพี่เลี้ยงกลุ่ม และเป็นวิทยากรประจำฐาน ถือเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ครับ เพราะเหมือนกับว่าเราได้ใช้ความรู้จากที่เรามีและจากการที่เราได้ไปอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ค่ายเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานและมีความสุขมาก ๆ ครับ

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่างยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะครูในโรงเรียน รวมถึงเพื่อนๆ ฝึกสอนด้วยกัน หรือแม่แต่นักเรียนเอง ทำให้ได้รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและหาได้ยากมาก ๆ ครับ...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)