วันที่ 22 เข้าค่ายลูกเสือ ป.6... (19 ธันวาคม 2559)

วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ในกลุ่มโรงเรียน จตุรมิตรพัฒนา ระหว่างวันที่ 19-21 เดือนธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ซึ่งผมก็ได้รับหน้าที่ในการช่วยจัดเตรียมสถานที่ และควบคุมดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการเข้าค่ายทั้ง 3 คืน 2 วัน ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมาก เพราะว่าผมชื่นชอบใจการอยู่ค่าย และกิจการลูกเสืออยู่แล้ว ในช่วงตอนกลางคืนก็มีกิจกรรมรำวงรอบกองไฟ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากครับ และคุณครูที่โรงเรียน และคณะวิทยากรก็จัดกิจกรรมอย่างสนุกสนาน รวมถึงกิจกรรมการผจญภัยในฐานต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายสนุกสนานและมีความสุขมากครับ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)