วันที่ 23 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง... (21 ธันวาคม 2559)

วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกล ลูกเสือสำรองให้กับนักเรียนชั้น ป.1 -ป.3 ในวันที่ 21 เดือนธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ซึ่งผมก็ได้รับหน้าที่ในการดูแลควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินทางไกล การประกอบอาหาร และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เห็นเด็กๆ ป.ต้น แล้วก็อดที่จะคิดถึงนักเรียนที่เคยสอนในภาคเรียนที่ 1 ไม่ได้ เด็กแต่ละคนที่นี่ก็มีความน่ารักไปอีกแบบหนึ่ง ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้สอนพวกเขา และเวลาเจอกันนักเรียนก็จะทักทายและยกมือไหว้ตลอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)