DAY27 LITTLE TEMPLE (29 Dec 2016)

วันนี้ได้มีโอกาสใส่บาตรทำบุญกับนักเรียนห้องตัวเอง คือในโรงเรียนจะมีวัดน้อย ที่มีพระอาจารย์ประจำอยู่ที่นั่นเลย การทำบุญใส่บาตรแบบนี้ก็จะมีขึ้นทุกวัน ผลัดเปลี่ยนกันไปแต่ละห้องเรียน เราว่าดีนะ ที่มีกิจกรรมแบบนี้ เพราะเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน เพราะเด็กสมัยนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาพาเข้าวัดเข้าวา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)