​วันที่ 30 เริ่มต้นโครงการคณิตคิดเร็ว “นักคิดคณิตตัวจิ๋ว” ( 5 มกราคม 2560 )

จากที่เทอมนี้นักศึกษาจะต้องได้จัดทำโครงการคนละ 1 โครงการ ซึ่งก็ได้ตกลงกับเพื่อนๆนักศึกษา

ได้มีการประชุมกันเรียบร้อย


ตอนนี้กำลังจัดทำกิจกรรมในขั้นตอนที่ 1 นั้นก็คือ การคัดนักเรียน 5 คนของแต่ละห้อง โดยการให้นักเรียนทำโจทย์คณิตคิดเร็ว จากสื่อ Power Piont

เพื่อคัดนักเรียนที่คิดเลขได้ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุดออกมาห้องละ 5 คน แล้วเข้าไปแข่งขันในรอบที่ 2 ต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)