วันที่ 29 ช่วยงานนับจำนวนข้อสอบกลางภาค( 4 มกราคม 2560 )

ช่วงนี้ใกล้เทศกาลสอบกลางภาคของนักเรียนแล้ว

คุณครูก็เริ่มทยอยส่งข้อสอบให้ส่วนกลางมาถ่ายเอกสาร เพื่อเตรียมสำหรับนักเรียนแต่ละห้อง

ด้วยความที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก จำนวนสองพันกว่าคน

จำนวนข้อสอบก็ยิ่งมากกว่านั้น ตามจำนวนวิชาที่นักเรียนได้เรียน

ซึ่งโรงเรียนมีเครื่องถ่ายเอกสาร ที่สามารถเย็บมุมด้วยตนเองได้ ซึ่งก็ช่วยลดเวลาในการทำงานไปได้มาก

แต่เครื่องถ่ายเอกสารไม่สามารถแยกข้อสอบเป็นชุดๆตามจำนวนของนักเรียนแต่ละห้องได้

ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนักศึกษาฝึกสอนที่จะต้องทำหน้าที่นี้

ช่วยนับข้อสอบในแต่ละวิชา แยกตามจำนวนห้อง ให้ครบ

ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในวันที่สอบ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)