วันที่ 26 สิ้นสุดการเข้าค่าย และการเติบใหญ่ขึ้นอีกขั้น ( 22 ธันวาคม 2559 )

สวัสดีตอนเช้า อากาศหนาวทวีขึ้นทุกวัน วันนี้ก็เช่นกัน

ในวันนี้เป็นที่นักเรียนจะได้เดินทางกลับโรงเรียนแล้ว


เป็นการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายยุวกาชาติเป็นวันสุดท้าย

สำหรับ สองวันที่ผ่านมา ถือเป็นวันที่หนักหนาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งการทำอาหารด้วยตนเอง

นักเรียน ป 6 บางคน ยังไม่เคยแม้แต่จะใช้มีด ใช้ทัพพี แต่ต้องมาทำอาหารด้วยตนเอง

ก็ถือการเป็นฝึกที่ดีมากอย่างหนึ่ง


การเรียนรู้การอดทน ในการเดินทางไกล การเรียนรู้ที่จะสอบถามสิ่งต่างๆ สถานที่ต่างๆจากผู้อื่น

และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น นอกจากครอบครัว ญาติ โดยไม่เกิดปัญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)