เรียนรู้เรื่องการเข้าระบบบล๊อกใน gotoknow การแก้ไขข้อมูลและใส่รูปภาพกิจกรรมที่ได้ทำ และบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนฯ