นที 1

วันปฐมนิเทศ

เรียนรู้ เรี่องgotoknow เกี่ยวการการเข้าระบบ การใช้ การแก้ไขข้อมูล  การใส่รูปภาพ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนทีความเห็น (0)