ตัวอย่างวารสารวิชาการที่ดี

ตัวอย่างวารสารวิชาการที่ดี

         ผมอ่านเรื่อง  คลื่นยักษ์สึนามิสุมาตรา ปี 2547   ในวารสารสงขลานครินทร์  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี  ปีที่ 27  ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค.2548 ซึ่งดูได้ที่นี่ (click) ด้วยความชื่นชม   ว่าบรรณาธิการวารสาร (รศ. ดร. ปิติ ทฤษฎิคุณ) นี้ฉลาดมากที่เชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเขียนบทความรับเชิญที่เหมาะสมเช่นนี้   และมีความเห็นว่าควรมีบทความรับเชิญในเรื่องที่ทางกองบรรณาธิการวารสารกำหนดลงในทุกฉบับ   เลือกเรื่องใหญ่ ๆ ที่สำคัญต่อบ้านเมือง   เขียนในลักษณะฉายภาพใหญ่   ภาพเชื่อมโยง  และมองวิชาการ/วิจัยด้านนั้นไปข้างหน้า   จะสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่มให้แก่วารสารเป็นอย่างมาก

         ในทางปฏิบัติน่าจะกำหนดหัวข้อเรื่องของบทความรับเชิญไว้ล่วงหน้า   เป็นเวลา 2 - 3 ปี   และเชื้อเชิญผู้เขียนไว้ล่วงหน้า   กำหนดแนวทางเขียนให้ชัด

วิจารณ์  พานิช
 2 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)