วันแรกผมได้รู้จักกับ gotoknow และได้เรียนรู้กับการเข้าสู่ระบบและการสร้างบันทึก