เศณวี1

วันแรกของผม

วันแรกผมได้รู้จักกับ gotoknow และได้เรียนรู้กับการเข้าสู่ระบบและการสร้างบันทึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของเศณวีความเห็น (0)