วันที่ 33 กีฬาสี พวงครามเกมส์ โรงเรียนสาธิต (วันที่ 29 ธันวาคม 2559)

สวัสดีเช้า อันแสนเร่งรีบ และ งานเยอะ เช้านี้นักเรียนสาธิต มาเช้ามาก เพราะว่าวันนี้เป็นวันกีฬาสี นักเรียนแต่คนเตรียม ร่างกายและใจ พร้อมที่จะแข่งกีฬาสี ของโรงเรียน สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดงานกีฬาสีพวงครามเกมส์ครั้งที่16 ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ ชมพู ฟ้า ส้ม เขียว

เช้านี้มาการเดินขบวน ของแต่ละสี และครูแนนก็ต้องแต่งตัวนักเรียน แล้วก็จัดขวบนแถวนักเรียนด้วย วุ่นแต่เช้าเลยจ้า การเดินกีฬาสีเดินไม่ไกลมาก เพราะว่าเดินในมหาวิทยาลัยเลย และพร้อมด้วย พ่อแม่ของเด็กนักเรียนที่อยู่ข้างทางเยอะมาก และหลังจากนั้น ก็เข้าสู่พิธีเปิด และเปิดงานกีฬาสีในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเดินขบวน กีฬาสีงานกีฬาสีในครั้งนี้ มีการประกวดกองเชียร์ นักเรียนด้วย แต่ละสีสู้กันอย่างดุเดือด และครูแนนพร้อมเพื่อนๆ ก็เป็นฝ่าย เหรียญรางวัล และดูแลนักเรียนไปด้วย ซึ่งเหนื่อยเหมือนกันคะที่จะต้องควบคุมนักเรียนแต่ละคน ให้มานั่งที่สแตนเชียร์ และก็เริ่มแข่งกีฬาของแต่ละสี ของกีฬาแต่ละประเภท ก็จะมีน้องนักเรียนเตรียมอนุบาล อนุบาลมาเล่นกีฬาด้วย จากนั้น ก็เป็นการแข่งกีฬาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ภาพ ฝ่ายรางวัล เหรียญ พร้อมคะเตรียมนักเรียน แต่ละชั้น ลงแข่งขัน


ภาพกิจกรรมการแข่งขัน ร้องเพลงเชียร์ของแต่ละสีไฮไลท์ของงานที่ครูแนนได้มีส่วนร่วม คือ การแข่งกีฬาระหว่างผู้ปกครองและคณะครู เราก็ได้ไปร่วมแข่งขันด้วยในฐานะคณะครูโรงเรียนสาธิต ได้แข่งกีฬา แฮนด์บอล ผลการแข่งขันก็คือ ชนะผู้ปกครองไป เป็นการแข่งกีฬาที่กระซับมิตรของคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน และมีการอ่อนให้กันด้วย เป็นการแข่งขันที่น่ารักมาก และหลังจากนั้น ก็มีการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศของนักเรียนสาธิต และฟุตบอลระหว่างผู้ปกครอง และคณะครูชายโรงเรียนสาธิต


ภาพกิจกรรมแข่งกีฬา แฮนด์บอล ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน
เมื่อแข่งขันกันเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลา ประกาศรางวัลต่าง ๆ ซึ่งชนะเลิศกองเชียร์ ก็ได้แก้สีส้ม ที่มาแรงแซงทางโค้ง ดีอย่างสม่ำเสมอในการร้องเพลง , รางวัลชนะเลิศ ขบวนก็คือสีฟ้า ที่ได้ทำconcept ออกมาได้เลิศมาก และสวยสะดุดตา และรางวัลที่พลาดไม่ได้เลยคือรางวัล รวมกีฬา ชนะเลิศก็คือสีเขียว ดีใจมากคะ ครูแนนอยู่สีเขียวนี่ขนาดไม่ได้แข่งกับนักเยนแต่ดีใจมาก และสีชมพูก็ได้รับรางวัลเหมือนกันคะ แต่ครูแนนจำไม่ได้ละ แฮะๆ จากนั้นก็เป็นการให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน และทำการพิธีปิด กีฬาสีพวงครามเกมส์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ้า


ภาพพิธีปิดงานกีฬาสี และรับรางวัล


วันนี้สนุกมาก ๆ กับการทำงาน และการจัดกิจกรรมกีฬาสี เพราะว่ากีฬาสี...คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสีเพราะคณะสีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมอเยอร์ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงานเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติตามที่กำหนดไว้อย่างมีความสุขผลของการแข่งขันมีทั้งชนะหรือแพ้สิ่งนี้
สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให้เป็นบุคคลที่สามารถทนต่อสถาณการณ์ที่บีบคั้น ผิดหวังได้.....กิจกรรมกีฬาเปรียบได้กับการจำลองสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตจริงตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยชน์บางส่วนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมติดตัวไปสู่สังคมในอนาคต

ภาพกิจกรรม กลังเสร็จงานกีฬาสีจ้า เฮ้ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)