วันที่ 42 เดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาด (27 มกราคม 2560)

ทางสายชั้นป .5 ของเรามีกิจกรรมในวันนี้ก็คือ การเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาด ณ ค่ายทหารขุนเณร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยเดินทางออกจากโรงเรียนด้วยรถทหารในเวลา 08.30 น. ฉันได้รับคำสั่งจากทางโรงเรียนให้ดูแลควบคุมนักเรียนชั้น ป.5/7 และ ป.5/8 ในการเดินทางไกลในครั้งนี้ ซึ่งได้อยู่ควบคุมนักเรียนบนรถทหารคันที่ 6 มีทั้งหมดอยู่ 6 คัน

เดินทางไปถึงยังที่หมายในเวลาประมาณ 09.00 น. จากนั้นทหารก็ได้เรียกรวมแถวนักเรียนและทำพิธีเปิดงานในครั้งนี้โดยมีผู้นำลูกเสือยุวกาชาดเป็นประธานและมีการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับจากผู้นำของทหารด้วย

การกล่าวเปิดงานได้มีการแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้ที่นักเรียนจะได้ทำอย่างคร่าวๆคือ การเรียนในแต่ละฐานมีทั้งหมดอยู่ 6 ฐาน 1. ฐานการปฐมพยาบาล 2. ฐานการปรบมือค่าย 3. ฐานเงื่อนเชือก 4. ฐานประกอบอาหาร 5. ฐานดำรงชีพ 6. ฐานระเบียบแถว จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสีมีการเรียนแบบวนไปแต่ละฐาน ฐานละ 30 นาที เมื่อครบเวลาที่กำหนดจะมีสัญญาณนกหวีดดังขึ้นนักเรียนจึงต้องมีการเปลี่ยนฐาน เมื่อนักเรียนเรียนครบทั้ง 5 ฐานแล้วจะให้นักเรียนได้พักรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเวลา 13.00 น. นักเรียนทุกคนจะได้เดินทางไกลระยะทาง 3 กิโลเมตร และในเวลา 15.00 น. จะมีพิธีปิดการเดินทางไกลในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ

สำหรับบรรยากาศการทำกิจกรรมมีดังนี้


นักเรียนชั้น ป.5 ทุกคนมาเข้าแถวเพื่อรอขึ้นรถไปยังค่ายทหาร


รถพี่ๆทหารมาถึงแล้ว ลุยเลย...


พวกเราถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้ว รถพี่ๆทหารขับเร็วมาก


รวมตัวกันเพื่อกล่าวเปิดงานการทำกิจกรรมในครั้งนี้ก่อน


จากนั้นให้พี่ๆทหารรับหน้าที่ในการดูแลควบคุมตลอดการทำกิจกรรม


เริ่มทำกิจกรรมในฐานแรก ฐานการปฐมพยาบาลกันก่อนเลย...ฐานที่ 2 ฐานการปรบมือค่าย ฐานนี้วัดความมีไหวพริบของนักเรียนในการจำท่าการปรบมือ


ฐานที่ 3 ฐานเงื่อนเชือก ให้นักเรียนรู้จักเงื่อนเชือกต่างๆและผูกเงื่อนเชือกให้เป็น

ฐานที่ 4 ฐานการประกอบอาหาร


ฐานที่ 5 ฐานการดำรงชีพ ฐานนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเอาของที่มีอยู่ในป่า มาใช้ในการดำรงชีพของเรา

เวลา 12.00 น. เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมจนครบทุกฐานแล้ว ก็ให้นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อน เมื่อเวลา 13.00น. จะได้มีการเดินทางไกล เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร


การเดินทางไกลของเหล่าลูกเสือยุวกาชาดได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว...


และในระหว่างการเดินทางไกล ได้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 1 คน โดยหกล้มสะดุดก้อนหิน ฉันและฝ้ายจึงพานักเรียนขึ้นรถพี่ๆทหารมาทำแผลให้หายก่อนในที่สุดพวกเราก็เดินทางมาถึงยังเป้าหมายแล้ว แต่ละคนก็มีสภาพอิดโรยกัน แต่พวกเราก็สู้นะคะ :)


เวลา 15.00 น. เมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงจุดหมายครบแล้ว ก็มีการสรุปความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับวันนี้ จากนั้นจึงเป็นพิธีการกล่าวปิดงาน กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาดของนักเรียนชั้น ป.5


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)