วันที่ 65 พัฒนาทักษะการคิด เด็กวชิรวิทย์รักคณิตศาสตร์ (9 กุมภาพันธ์ 2560)

ธรรมดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นวันปิดโครงการ “พัฒนาทักษะการคิด เด็กวชิรวิทย์รักคณิตศาสตร์” ที่ต้องเริ่มเตรียมงานกันตั้งแต่เมื่อวาน เพราะจะต้องมีการแบ่งกลุ่มในแต่ละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และแบ่งรางวัลที่จะมอบให้นักเรียนด้วย


และภายในวันนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมในคาบลูกเสือที่มีเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียว เพราะ ไม่มีเวลาที่จะจัดกิจกรรมของโครงการแล้ว อีกทั้งจะให้ไปเบียดเวลาคาบสอนวิชาอื่นก็ไม่ได้อีก วันนี้จึงออกมาในรูปแบบกิจกรรมฐานเวียน โดยที่นักเรียนจะได้นำความรู้และทักษะที่ได้ฝึกฝนมาใช้จริงกับสถานการณ์จริง แก้ปัญหาจริง เพื่อดูว่านักเรียนสามารถนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้จริง โดยประกอบด้วย 3 ฐาน ได้แก่

1. กิจกรรมปริศนาฟ้าแลบ

2. กิจกรรมต่อรางรถไฟ

3. กิจกรรม Thinking Jumping.

ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเวียนฐานนั้นได้นั้นต้องมีการรวมตัวกันก่อนขอบอกเลยว่างานนี้แค่เริ่มต้นก็เหนื่อยแล้ว เพราะกว่าจะนำนักเรียนลงมา กว่าจะจัดแถวให้เรียบร้อยกินเวลาไปเยอะเลย มาเริ่มกิจกรรมนำทีมโดยครูเน็ตที่เป็นผู้อธิบายถึงแนวปฏิบัติการเคาร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานของวันนี้ ก่อนที่จะแยกนักเรียนแต่ละระดับชั้นไปประจำแต่ละฐานตามที่ได้กำหนดไว้เริ่มที่ฐานที่ 1 ฐานกิจกรรมปริศนาฟ้าแลบ

เป็นกิจกรรมการแสดงโจทย์ปัญหาคำตอบ โดยมีการจำกัดเวลาในการคิดแต่ละข้อ กิจกรรมนี้จะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การคิดเลขเร็วที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยภายในฐานนี้นักเรียนจะต้องใช้ทักษะการคิดเลขโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วย ใครตอบได้ก่อนได้รับรางวัลไปเลยฐานที่ 2 ฐานกิจกรรมต่อรางรถไฟ

ในฐานนี้ครูโต้งเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลเอง โดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้โจทย์ปัญหาคนละข้อ ซึ่งนักเรียนที่ไดโจทย์ปัญหานั้นจะต้องไปค้นหาคำตอบว่าคำตอบที่ได้นั้นติดอยู่บนหลังเพื่อนใดให้วิ่งไปต่อแถวเหมือนกับรางรถไฟ กิจกรรมนี้ยุ่งยากนิดหน่อยตรงที่ตรงมาติดคำตอบหลังนักเรียนทำให้ทำเวลาเกือบไม่ทัน กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการคิด การสังเกตว่าคำตอบของเราอยู่ที่เพื่อนคนไหน ใครจะเป็นหัวรถไฟ ท้ายรถไฟ และยังสนุกสนานไปด้วยฐานที่ 3 ฐานกิจกรรม Thinking Jumping

เป็นกิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาจากครู โดยที่นักเรียนจะต้องกระโดดไปยังกระดานคำตอบที่ถูกต้องแล้วกระโดดกลับมาเพื่อให้เพื่อนคนถัดไปเล่นต่อ กิจกรรมนี้นักจากจะได้ฝึกทักษะการคิดแล้วนักเรียนยังได้ฝึกทักษะทางประสาทสัมผัสในการมองเห็นกับการเคลื่อนที่ให้ไปพร้อมเพียงกัน และยังเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กไปในตัวด้วยงานนี้ขอบอกเลยว่ากินเวลาไปเยอะเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความช่วยเหลือในการควบคุมนักเรียนให้จัดกิจกรรมผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้อาจจะใช้เวลาเกินมานิดหน่อย งานนี้เหนื่อยมาก แต่ก็ดีใจที่ได้ปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแต่การประเมินและสรุปผลโครงการเท่านั้น ต้องขอบคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการกิจกรรมเป็นอย่างดี
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศธร ธรรมดี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)